Välkommen till Trustbrand
Global Management

Beyond Branding & No Logo!

Ett bolags trovärdighet blir framtidens viktigaste tillgång i en globaliserande värld. Långsiktig lönsamhet kommer att hänga intimt samman med bolagets förmåga att hantera sitt förtroendekapital på ett samlat och strategiskt sätt.

Analys, styrning och utveckling av bolagets förtroendekapital kallar vi trustbranding eller credibility management. Vi säger därför hellre Trovärdighetsmärke, trustbrand, än varumärke, brand. Särskiljningsförmåga och trovärdighet i all handling och kommunikation bygger bolagets samlade trovärdighet och kredibilitet.

Vi är ett relativt nytt bolag men med lång erfarenhet. Trustbrandfilosofin har utvecklats utifrån mer än 15 års praktiska erfarenheter och forskning i gränssnittet mellan affärs- och varumärkesstrategi, management och globala studier. Vi är därför lika mycket omvärlds- och framtidsanalytiker som strategiska kultur- och affärsutveckare.
Vi hävdar att vi till och med driver en helt ny kategori som går bortom branding och tar frågan till en ny nivå.

Välkommen till Trustbrand Global Management - beyond branding & No Logo! Citera oss gärna, men ange källan.Trustbrand bygger rykte, trovärdighet och respekt för personer, bolag, städer, regioner och t o m hela länder utifrån kredibilitetsformeln: Särskiljning x trovärdighet = Kredibilitet.

Kredibilitet skapas genom att förstå och utveckla sin absoluta spjutspets. Att vara verkligt särskiljande blir den stora utmaningen i den tilltagande konkurrensen och informationsbruset. Vad är vårt unika bidrag till marknaden och samhället? Hur blir man verkligt annorlunda på ett äkta och trovärdigt sätt? Vem är man och vem har man rimliga möjligheter att utvecklas till? Vad måste vi göra för att uppfattas som trovärdiga? 

 Vi hjäper bolag som seriöst och genuint vill intiera en trovärdighetsagenda med fokus på handlingen; att göra som man lovar. 

Det bolag som påbörjar sin trustbrandingprocess idag skapar försprång för imorgon! Läs mer om trustbranding och hur du kan testa oss i ett första steg!


Nyheter och kontakt
Vill du få nyheter från Trustbrand? Skicka din e-post adress så håller vi dig uppdaterad! Skriv om du också vill boka oss för ett förutsättningslöst samtal.

Vill du söka jobb eller tror dig kunna bli del av Trustbrandnätverket & rörelsen? Skriv och berätta varför, eller slå  oss en signal, så tar vi det från där. Våra telefonnummer finns under "Kontakta".     Epostadress:Cases och kunder
Läs mer om olika uppdrag Trustbrand genomför och genomfört »


Nyheter

2014-07-11
Nytt uppdrag för MinAffärsTV.

2014-04-17
Trustbrand presenterar en framtids-spaning kring hur framtidens bolagsmärken bör hanteras i en hyperdigitaliserad värld. Spaningen utgår från filmen "The Naked Brand" och är gjord på uppdrag av ADA, Association for Design and Advertisement. Spaningen finns på www.adasweden.se. Du kan också beställa en längre spaningsrapport på www.trustbrand.weebly.com där du också ser filmen. 
   
- Läs mer »

Trustbrand Global Management AB Epost: info@trustbrand.se